Comment by Foreign Ministry Spokesperson Maria Zakharova on the situation around Russia’s Trade Representation office in Sweden

On September 3, the Supreme Court of Sweden ruled against Russia’s complaint regarding the legitimacy of the Swedish collection agency’ auction on the forced sale of the office and building of flats of the Trade Representation of the Russian Federation in Sweden, which is protected by diplomatic immunity, in Stockholm.

We consider Sweden’s action relative to Russian diplomatic property unauthorised and a violation of international law.

We expect that the Swedish officials will take appropriate measures to ensure the integrity, security and regular operations of the Russian Trade Representation according to Sweden’s obligation under the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961 and will not provoke any further response relative to this incident.

(Read on Offical site of The Ministry of Foreign Affairs of The Russian Federation)

Oavkortad version av artikel av Ryska Federationens Ambassadör i Konungariket Sverige Igor Neverov för publicering i Dagens Industri

Frågan gällande finansiella yrkanden från den tyske affärsmannen mot Ryssland är ett enskilt kapitel som, uppriktigt sagt, inte skall vara föremål för rysk-svenska relationer. Ett par ord om ärendets historia.
Franz Sedelmayers verksamhet i Ryssland i början på 1990-talet misslyckades inte av en slump, utan på grund av att den ryska lagstiftningen inte efterlevdes. År 1992 slog Sankt Petersburgs skiljedomstol fast att registreringen av aktiebolaget ”Kamennij ostrov”, med Sedelmayer som en av delägarna, var ogiltig på grund av oegentligheter vid överföringen av kapital till dess fond. År 1996 nedlades aktiebolaget i överensstämmelse med lag genom beslut från Kollegiet för civila mål vid Sankt Peterburgs tingsrätt.
Konstigt nog gav Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut sitt stöd för Sedelmayers yrkande mot Ryska Federationen rörande ersättningen för hans finansiella förluster fastän våra jurister pekar på beslutets obehörighet. Så det var ganska naturligt att den ryska sidan överklagade då detta beslut – med all respekt, skulle jag vilja understryka, för det svenska rättsväsendet. Därefter rullade igång för år framåt en rättshärva dock har detta, som vi ser, inte lett till något positivt. Några beslut skulle jag säga fattades till Rysslands fördel, men de flesta emot. Det är förresten förvånansvärt för vilken rättsexpert som helst att svenska domstolar beslutade både för och mot Ryska Federationen på ett och samma käromål med samma parter – detta motsvarar inte en vedertagen praxis.

Read more of this post

Några artiklar i ryska media om läget kring Rysslands beskicknings kontors- och bostadshus på Lidingö

http://swedish.ruvr.ru/2012_08_21/85744358/


http://swedish.ruvr.ru/2012_08_09/84544131/


http://carlbildt.wordpress.com/2012/08/09/bra-med-ku/

Rysslands Utrikesministeriums informations- och pressdepartements kommentar i samband med en fråga från media om situationen kring ”Sedelmayers ärende” i Sverige

Den Ryska Sidan betraktar som oacceptabelt Konungariket Sveriges Kronofogdemyndighets meddelande om dess avsikt att genomföra en tvångsförsäljning av lokaler i den Ryska Federationens Handelsrepresentation i Konungariket Sverige tillhörande bostaden på en offentlig auktion på grundval av Sveriges Högsta domstols beslut från den 1 juli 2011 taget för den tyske affärsmannen Franz Sedelmayers käromål mot Ryska Federationen till dennes fördel.
Den Ryska Sidan erkänner inte legitimiteten av Konungariket Sveriges Högsta domstols ovannämnda beslut eftersom det strider mot folkrättsliga normer. Lokalerna tillhörande Ryska Federationens Handelsrepresentation, vilken utgör en del av Rysslands beskickning, är i Konungariket Sverige immuna mot domstols- och exekutiva åtgärder i överensstämmelse med artikel 22 Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser 1961.

Read more of this post