Handelsrepresentationen stödjer export och investeringar

Rysslands Handelsrepresentation i Sverige är en del av Ryska Federationens ambassad.

Handelsrepresentationen ansvarar för ekonomiska förbindelser mellan de två länderna och stödjer ryska exportföretag som vill hitta partner på den svenska marknaden. I vårt uppdrag ingår också främjande av investeringssamarbete mellan Sverige och Ryssland.

Du som vill veta mer om ryska export- och investeringsmöjligheter eller tänker delta i våra evenemang kan skicka oss förfrågan.

Skicka förfrågan

Senaste nyheter

Rysslands handelsrepresentant i Sverige träffas med CEO för Ingka Grupp i Ryssland

Rysslands handelsrepresentant i Sverige träffas med CEO för Ingka Grupp i Ryssland

On 11 december 2018 träffades Rysslands handelsrepresentant i Sverige med CEO för Ingka Grupp i Ryssland samt med IKEA Rysslands kommunikationschef.

Läs mer...

Visit of Moscow region government representatives to the energy company Borlänge Energi AB

Visit of Moscow region government representatives to the energy company Borlänge Energi AB

07 december 2018. Minister for housing and communal services and First Deputy Minister for ecology and natural resources of the Moscow region with Trade Representative of Russia in Sweden visited the energy company Borlänge Energi AB in the city Borlänge.

Läs mer...

The 100th anniversary of the establishment of trade relations between the Russian Federation and the Kingdom of Sweden

The 100th anniversary of the establishment of trade relations between the Russian Federation and the Kingdom of Sweden

On 15 november 2018, the Russian Trade Representation in Sweden hold a reception dedicated to the 100th anniversary of the establishment of trade relations between Russia and Sweden.

Läs mer...

Läs alla nyheter på sidan «Nyheter».

Nya företag i vår exportkatalog

Group of Companies

Group of Companies "VELOMOTORS"

Region: Jaroslavl oblast

Branscher:

Produkter:

Läs mer...
Holding UNICONF

Holding UNICONF

Region: Moskva och Moskva oblast

Branscher: Tillverkning av choklad, konfektyr och godis

Produkter: Choklad, godis

Läs mer...
Temper LLC

Temper LLC

Region: Kurgan oblast

Branscher: Tillverkning av stoppventiler

Produkter: stålkulventiler

Läs mer...

Sök företag i vår Exportkatalog.

Rysk ekonomi och utrikeshandel

Viktigaste makroekonomiska trender i rysk ekonomi

  • BNP-tillväxt i årstakt uppgick till 1,8 procent i juli 2018;
  • Rysslands export bidrar ännu mer till BNP-tillväxt: exporten i årstakt ökade i volum med 6,5 procent under andra kvartalet 2018;
  • brutto-investeringar ökade under andra kvartalet 2018 något mindre i jämförelse med första kvartalet 2018: volumförändring uppgick till 2,8 procent i årstakt;
  • konsumtionsefterfrågan har stabiliserats under de senaste månaderna efter snabb ökning i januari-maj 2018.

Rysk-svensk varuhandel

Värdet av Rysslands varuexport till Sverige uppgick under första halvåret 2018 till 1 789 miljoner USD. Det är en ökning med 94,3 procent jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade varuimporten från Sverige till Ryssland med 15,2 procent och uppgick till 1 130 miljoner USD. Handelsnettot för perioden var positivt för Ryssland och uppgick till 658 miljoner USD.

Export, import och total varuhandel mellan Ryssland och Sverige, januari-juni 2018, miljoner USD

Exportfrämjande organisationer i Ryssland

Ryska handelsrepresentationer

Rysslands Handelsrepresentation i Sverige är Ryska Federationens officiella organisation som ingår i Rysslands Industri- och Handelsministerium.

Handelsrepresentationerna utomlands är statliga organisationer som bidrar till utveckling av Rysslands utrikeshandel och stödjer ryska exportföretag.

Ryska Handelsrepresentationerna arrangerar studiebesök och möten med eventuella affärspartner samt genomför marknadsanalyser och förbereder informationsmaterial om utländska marknader för ryska företag.

Listan av Handelsrepresentationerna finns på Informationssida om utrikeshandel

Industri- och handelsministeriet

Industri- och handelsministeriet

Ryska handelsrepresentationer utomlands sorterar under Rysslands Industri- och Handelsministerium.
Officiella webbsidan

Industri- och Handelsministeriet i sociala nätverk:

Ministeriet för ekonomisk utveckling

Ministeriet för ekonomisk utveckling

Ministeriet samordnar rysk utrikeshandel och stödjer ryska exportföretag.
Officiella webbsidan

Det ryska exportcentrumet

Det ryska exportcentrumet

Det ryska exportcentrumet — är en statlig organisation som stödjer varuexport med högt mervärde.
Det ryska exportcentrumets hemsida

Exiar

Exiar

Exiar ingår i Det ryska exportcentrumet. Exiar ansvarar för exportförsäkring och exportgarantier.
Exiars hemsida

Roseximbank

Roseximbank

Roseximbank ingår i Det ryska exportcentrumet. Roseximbank ansvarar för finansiellt stöd till ryska exportföretag.
Roseximbanks hemsida


Nyttiga länkar