Handelsrepresentationen stödjer export och investeringar

Rysslands Handelsrepresentation i Sverige är en del av Ryska Federationens ambassad.

Handelsrepresentationen ansvarar för ekonomiska förbindelser mellan de två länderna och stödjer ryska exportföretag som vill hitta partner på den svenska marknaden. I vårt uppdrag ingår också främjande av investeringssamarbete mellan Sverige och Ryssland.

Du som vill veta mer om ryska export- och investeringsmöjligheter eller tänker delta i våra evenemang kan skicka oss förfrågan.

Skicka förfrågan

Senaste nyheter

Arbetsmöte med representanter för Utrikesdepartementet

Arbetsmöte med representanter för Utrikesdepartementet

On 02 april 2019 träffades Aleksandr Abramov, Ryska Federationens Handelsrepresentant i Sverige med Wictoria Amandustin, Kansliråd – Näringslivsfrämjare, Enheten för Östeuropa och Centralasien, Utrikesdepartementet, och Björn Kavalkov-Halvarsson, Ambassadråd, Gruppchef, Sveriges Ambassad i Moskva.

Läs mer...

A round table on the hiking trails topic was held at Trade Representation

A round table on the hiking trails topic was held at Trade Representation

21 mars 2019. Trade Representation of the Russian Federation in the Kingdom of Sweden continues to carry out activities aimed at increasing the inbound tourism flow in Russia

Läs mer...

Russian Far East Investment Seminar

Russian Far East Investment Seminar

Russian Far East Investment Seminar will take place in the Trade Representation of Russian Federation in Sweden from 9:30 through 13:00 on March 26, 2019. The Seminar gives you excellent opportunity to get more knowledge and particular information on investments opportunities and business possibilities available in this most dynamic region of Russian Federation..

Läs mer...

Läs alla nyheter på sidan «Nyheter».

Nya företag i vår exportkatalog

LLC Sibles

LLC Sibles

Region: Altaj kraj

Branscher: Timmer, Tillverkning av timmer

Produkter: Sibirisk lärk, tall, ceder timmer och trall

Läs mer...
MTT Group

MTT Group

Region: Sankt Petersburg och Leningrad oblast

Branscher: Pellets och briketter

Produkter: Pellets och briketter

Läs mer...
Hevel Group

Hevel Group

Region: Tjuvasjien

Branscher: Produktion av heterojunction solmoduler

Produkter: Solsystem för hem och företag

Läs mer...

Sök företag i vår Exportkatalog.

Rysk ekonomi och utrikeshandel

Viktigaste makroekonomiska trender i rysk ekonomi

  • BNP-tillväxt i årstakt uppgick till 1,8 procent i juli 2018;
  • Rysslands export bidrar ännu mer till BNP-tillväxt: exporten i årstakt ökade i volum med 6,5 procent under andra kvartalet 2018;
  • brutto-investeringar ökade under andra kvartalet 2018 något mindre i jämförelse med första kvartalet 2018: volumförändring uppgick till 2,8 procent i årstakt;
  • konsumtionsefterfrågan har stabiliserats under de senaste månaderna efter snabb ökning i januari-maj 2018.

Rysk-svensk varuhandel

Värdet av Rysslands varuexport till Sverige uppgick under hela året 2018 till 5 363,2 miljoner USD. Det är en ökning med 32,6 procent jämfört med år 2017. Ryska exporten till Sverige ökade med 62,4 procent och uppgick till 3 140,9 miljoner USD. Samtidigt ökade ryska varuimporten från Sverige med 5,3 procent och uppgick till 2 222,3 miljoner USD. Handelsnettot för 2018 blev återigen positiv för Ryssland och uppgick till 918,6 miljoner USD.

Export, import och total varuhandel mellan Ryssland och Sverige, 2018, tusen USD

Exportfrämjande organisationer i Ryssland

Ryska handelsrepresentationer

Rysslands Handelsrepresentation i Sverige är Ryska Federationens officiella organisation som ingår i Rysslands Industri- och Handelsministerium.

Handelsrepresentationerna utomlands är statliga organisationer som bidrar till utveckling av Rysslands utrikeshandel och stödjer ryska exportföretag.

Ryska Handelsrepresentationerna arrangerar studiebesök och möten med eventuella affärspartner samt genomför marknadsanalyser och förbereder informationsmaterial om utländska marknader för ryska företag.

Listan av Handelsrepresentationerna finns på Informationssida om utrikeshandel

Industri- och handelsministeriet

Industri- och handelsministeriet

Ryska handelsrepresentationer utomlands sorterar under Rysslands Industri- och Handelsministerium.
Officiella webbsidan

Industri- och Handelsministeriet i sociala nätverk:

Ministeriet för ekonomisk utveckling

Ministeriet för ekonomisk utveckling

Ministeriet samordnar rysk utrikeshandel och stödjer ryska exportföretag.
Officiella webbsidan

Det ryska exportcentrumet

Det ryska exportcentrumet

Det ryska exportcentrumet — är en statlig organisation som stödjer varuexport med högt mervärde.
Det ryska exportcentrumets hemsida

Exiar

Exiar

Exiar ingår i Det ryska exportcentrumet. Exiar ansvarar för exportförsäkring och exportgarantier.
Exiars hemsida

Roseximbank

Roseximbank

Roseximbank ingår i Det ryska exportcentrumet. Roseximbank ansvarar för finansiellt stöd till ryska exportföretag.
Roseximbanks hemsida


Nyttiga länkar