Company profile

Export förslag från ryska regioner

Region: Uljanovsk oblast

Branscher:

Produkter:

Beskrivning:
Ulyanovsk-regionen är en region med en rik historia och stora utsikter till ekonomisk utveckling, en av ledarna för Volga Federal
District när det gäller tillväxt och utländska investeringar. Jämfört med andra regioner i Ryssland har det ett antal viktiga
konkurrensfördelar.
Ett fördelaktigt geografiskt läge i hjärtat av den europeiska delen av Ryssland och utvecklad transportinfrastruktur, inklusive två
flygplatser, som kan acceptera alla typer av flygplan. Bron över floden Volga i Ulyanovsk är en av de största broarna i Europa.
Snabb utveckling av teknisk infrastruktur. Ulyanovsk har löst problemen med rekonstruktion av den viktigaste «gasartären» i
regionen och byggandet av ytterligare gasledningar, som inte bara helt tillgodoser behoven hos befintliga och framtida företag inom värme och el, utan också ger de nödvändiga reserverna för många år framåt.
En betydande industriell, vetenskaplig och innovativ potential i regionen, som är en av de största industriella, vetenskapliga, utbildnings- och kulturcentrumen i Volga-regionen.
Det viktigaste - Ulyanovsk-regeringen har utarbetat nödvändig lagstiftning och ett effektivt system för statligt stöd för investeringsprojekt. Det har antagit lagstiftning som ger investerarna betydande inlösen på de större skatterna - på egendom, mark och inkomst. Det har inrättats en hypoteksfond som bildats bland objekt för den regionala fastigheten för investerarna att säkerställa deras banklån. Relativt ny typ av investerarstöd är att subventionera kostnaden för sakerutbildning.
En annan viktig åtgärd är att förbereda tillgängliga industrianläggningar och förse dem med all nödvändig teknisk kommunikation inom webbplatsens gränser.

Adress: Uljanovsk oblast

Telefon:

E-post:

Hemsida: https://ulgov.ru/

Ladda ner: