Company profile

RDC

Region: Moskva och Moskva oblast

Branscher: Magnetisk Tomografi

Produkter: Komplex lösning för detektering av defekter, teknisk undersökning och utvärdering av integriteten hos ytledningar, underjordiska rörledningar, offshore-rörledningar som inte omfattas av inline-inspektion

Beskrivning:
The key businesses are:
- Research and development technologies for pipeline integrity;
- Industrial application of developed technologies;
- Evaluation the quality of technologies in the industry;
- Pipeline integrity services «lusive of engineering, design, consultancy, R&D, inspection and monitoring, pipeline integrity and fittness for service assessment, risk based inspection, failure analysis, stress analysis, stress engineering, testing and technical training.

Adress: Russia, 111141, Moscow, Perovskaya str., 31А, 3rd floor

Telefon: ☎ +7 (495) 225-96-53

E-post: info@transkorworld.com

Hemsida: http://www.transkorworld.com

Ladda ner: