Nyhet

Nyhet

Denis Manturov, Ryska federationens industri- och handelsminister, och Anna Hallberg, Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor, hade den 8 juni online konference.

Som Ordförandena för den Rysk-svenska styrkommittén för handels och ekonomiskt samarbete, diskuterade ministrar staten och utsikterna för bilaterala handelsförbindelser och enades om att intensifiera den dialogen inom handelsområdet. Parterna beslöt hålla nästa sammanträde i Styrkommittén i maj 2021.
Under kommande månader ska man revidera verksamheten i Styrkommitténs arbetsorgan och vid behov uppdatera dess struktur.