Nyheter

Våra nyheter

The International Export Forum “Made in Russia” is the main event of the year for the entire business community, for exporters as well as for those who plan to scale their businesses by entering the export market and are looking for new partners for critical imports.

The Forum is the main platform for discussing issues related to the implementation of the National Project “International Cooperation and Export” and a meeting place for exporters, producers, experts, regulators, and development institutions.

In view of the changing geopolitical environment, the sanctions pressure on Russia and Russian exporters, Russian economic entities that are integrated into the global system and oriented towards foreign markets are faced with the need to respond to the changing environment as quickly and effectively as possible, as well as invent new solutions.

In 8 years of sanctions, more than 1.5 thousand projects have been implemented in Russia to create equivalents of products that were previously imported from abroad. Today, these products have significant competitive advantages on foreign markets.

In 2022, it is more important than ever to work in a coordinated and efficient way to ensure that the Forum is held at the highest standard, on a scale even larger than in previous years, to reinforce Russia’s status as a promising and reliable partner on the global stage and to position Russian exporters as strong players in the global economy.

The registration to attend the International Export Forum “Made in Russia” is now open! To take part, please, follow the link: https://forum.exportcenter.ru/?lang=en.

Region:  Kaliningrad oblast’

Branscher: luxury

Produkter: amber stones

Beskrivning: Kaliningrad Amber Plant JSC invites you to take part in the Auction, which will be held on June 16 and 18, 2022, as part of the fifth anniversary International Economic Forum of the Amber Industry “Amberforum-2022”, in Svetlogorsk, Kaliningrad Region, at the Yantar Hall Variety Theater.

As part of the Amberforum-2022, the world’s only open auction for the sale of unique amber will be held. Several rare types of sunstone are being put up for auction at the same time, it is the unique amber nuggets weighing more than 1000 gr., souvenir amber is inclusion containing prehistoric insects and plants, amber in the form of drops, as well as mixes of raw amber fractions of 100-1000 gr.

Organizer address: 238580, Kaliningrad region, Yantarny settlement 1 Balebina Str.

Phone/Fax: +7(4012)31-08-48

E-mail: auction@ambercombine.ru

Hemsida: https://auction.spbex.ru/

Moskva, 5 mars – Ett arbetsmöte om den aktuella situationen på metanolmarknaden hölls på platsen för det ryska industri- och handelsministeriet. Evenemanget deltog av representanter för intresserade federala verkställande myndigheter och ledande tillverkare av metanol. Under mötet diskuterades svårigheterna med transporten av ryska  metanol till EU:s hamnar.

Metanol är råvaran för sådana kritiska produkter som pentaerytritol och urotropin, som används vid tillverkning av ett brett spektrum av produkter inom närstående industrier. Urotropin, till exempel, används som ett antimikrobiellt och antibakteriellt medel vid tillverkning av plast och syntetiskt gummi och hushållskemikalier. Pentaerytritol tjänar i sin tur för tillverkning av färger och lacker, alkydhartser, syntetiska smörjoljor, polymerer och mjukgörare.

En hel del av utländska logistikföretag och EU:s tullmyndigheter har intagit en extremt cynisk ställning och saboterar leveranser av rysk metanol till EU länderna. Samtidigt finns det inga sådana problem med tillgången på pentraetritol och urotropin, som också produceras i Ryska federationen och är kritiskt nödvändiga för industriell produktion i EU. Ryska producenternas andel av dessa ämnen på EU marknaden är 40% respektive 50%. Europeiska tillsynsmyndigheter är väl medvetna om att bristen på dessa produkter kan lätt orsaka allvarliga problem för den europeiska byggnadsmaterial-, läkemedels-, kosmetika-, kemiska och andra industrierna.

Med hänsyn till den nuvarande situationen med europeiska logistikoperatörers agerande och medföljande riskerna, rekommenderar Rysslands industri- och handelsministerium att ryska tillverkare tillfälligt avbryter leveranser av pentraetritol och urotropin till EU-länderna. Det bör noteras att ryska producenter av metanol, pentaetritol och urotropin inte vägrar att fullgöra sina obligationer i händelse av garantier från europeiska logistikföretag om oavbruten, rytmisk logistik för alla dessa positioner.

Kära vänner,

Business Club är en B2B platform där alla kan diskutera sina ideer och förslag som gäller handelsförbindelser med Ryssland, träffa affärspartner, dela sin erfarenhet och få veta senaste nyheter och erbjudanden från ryska bolag samt entreprenörer.

Hit välkomnar vi alla som söker möjligheter att utnyttja den stora potentialen internationella handel har att bygga välfärd och driva på utveklandet.

Det har inte gått lång tid sedan mötet i Business Club som hölls i Stockholm den 14 oktober 2021. Mötet visade stort ömsesidigt intresse till varo och tjänstehandels bilaterala affärer. Nya kontakter knutna, nya nischer öppna. Det var glädjande.

Nu hoppas vi fortsätta. Ett nytt storskaligt Business Club möte planeras till april.

Har du funderingar och förslag att diskutera under kommande mötet meddela oss gärna.

Vår e-mail adress business.club@rysslandshandel.se

Välkommen !

Mer än 40 olika projekt för att producera lågkolhaltiga och kolfria väte och ammoniak utvecklas nu över hela Ryska federationen för att bidra till avkarboniseringen av industri, energi och hela ekonomin.

Dessa projekt är nu tillgängliga på Atlas of Low-Carbon and Carbon-Free Hydrogen and Ammonia Production Projects.

Skulle du vara intresserad är du vänligt välkommen att delta i projekten som handlare, köpare eller till och med investerare.

Dina ytterligare frågor skulle vara mycket uppskattade, Våra kontakter  info@rysslandshandel.se, tel. +46 8 765 11 80