Rysk-Svenska Styrkommittén

Rysk-svenska styrkommittén för handelsekonomiskt samarbete

Om styrkommittén

Svensk-ryska styrkommittén är ett bilateralt forum där svenska och ryska regeringsföreträdare möts och diskuterar aktuella handelsfrågor, möjligheter och problem i de svensk-ryska handelsförbindelserna. Styrkommittén bildades 1993.

Styrkommitténs syfte är att främja bilateral varu- och tjänstehandel. Styrkommittén har till uppdrag:

 • att övervaka bilateral handel och ekonomiskt samarbete mellan Ryska Federationen och Sverige;
 • att lösa olika frågor och problem inom ekonomiskt samarbete;
 • att förbereda förslag eller stödja bilaterala projekt som genomförs av företagare från Ryssland och Sverige.

Styrkommittén har två ordförande (en från svensk och en från rysk sida).

Inom styrkommittén finns ett antal arbetsgrupper verksamma inom diverse områden:

 • investeringssamarbete;
 • samarbete i klimat och hållbarhet;
 • samarbete i forskning och högre utbildning;
 • bank - och finanssamarbete;
 • samarbete i rymden;
 • samarbete inom IT-området;
 • hälsovårdssamarbete.

Styrkommitténs senaste möte ägde rum den 15 oktober 2021 i Stockholm

Nästa möte kommer att hållas i Ryssland år 2022.

Ordförande
Denis Manturov
Денис Валентинович Мантуров

Ryska Federationens näringsminister.

Läs mer på Ryska Näringsministeriets webbsida (obs: på engelska).

Anna Hallberg
Anna Hallberg

Sveriges Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Läs mer på UD:s webbsida.

Styrkommitténs arbetsgrupper
Investeringssamarbete

Ordförande:

 • Från svensk sida: Wictoria Amandustin, Kansliråd – Näringslivsfrämjare, Sveriges Utrikesdepartement
 • Från rysk sida: Kirill Sergashov, Kansliråd - Departementet för investeringspolitik, Ministeriet för Ekonomisk utveckling.

Senaste mötet: den 1 oktober 2021, videokonferens

Kommande möte: 2022

Samarbete i klimat och hållbarhet

Ordförande:

 • Från svensk sida: T. Lindman, Miljö - departementet
 • Från rysk sida: Viktoria Efremova, Departementet för ekonomisk utveckling

Senaste mötet: gruppen skapades den 15 oktober 2021

Kommande möte: 2022

Samarbete i forskning och högre utbildning

Ordförande:

 • Från svensk sida: att bli nominerad
 • Från rysk sida: Sergey Terashkevich, biträdande chef för avdelningen för internationellt samarbete, Departementet för högre utbildning och forskning

Senaste mötet: gruppen skapades den 15 oktober 2021

Kommande möte: 2022

Bank- och finanssamarbete

Ordförande:

 • Från svensk sida: Niclas Alsén, Ämnesråd, Finansmarknadsavdelningen, Sveriges Finansdepartement
 • Från rysk sida: Sergej Platonov, ställföreträdande enhetschef, Enhet för finanspolitik, Rysslands Finansministrium

Senaste mötet: 25-26 maj 2011, Stockholm

Kommande möte: ej fastställt

Samarbete i rymden

Ordförande:

 • Från svensk sida: Kristian Nilsson, Rymdstyrelsen
 • Från rysk sida: Tatiana Tishchenko, rymdflygstyrelsen «Roskosmos»

Senaste mötet: den 13 september 2011, videokonferens

Kommande möte: 2022

Samarbete inom IT-området

Ordförande:

 • Från svensk sida: Lena Hägglöf, Departementsråd, Näringsdepartementet
 • Från rysk sida: meddelas senare

Senaste mötet: den 12 november 2015, Moskva

Kommande möte: ej fastställt

Hälsovårdssamarbete

Ordförande:

 • Från svensk sida: Niclas Jacobson, Departementsråd, Sveriges Socialdepartement
 • Från rysk sida: Sergej Muravjev, Enhetschef, Enhet för internationellt samarbete, Rysslands Hälsovårdsministerium

Senaste mötet: 10 december 2020, videokonferens

Kommande möte: 2020, Sverige

Samarbete inom energi

Ordförande:

 • Från svensk sida: Bengt Toresson, Departementsrådet, Miljö- och energidepartementet
 • Från rysk sida: Pavel Snikkars, Enhetschef, Rysslands Energiministerium

Senaste mötet: 9 februari 2012, Moskva

Kommande möte: ej fastställt